Piotr Grzelak - Psychoterapia i Szkolenia

Consulting

Piotr Grzelak - Psychoterapia i Szkolenia

Consulting

Spotkania Consultingowe, to dobry wybór dla osób bądź firm, które poszukują wsparcia w osiąganiu swoich celów, wejściu w nową rolę w firmie lub chcą przyjrzeć się swojej ścieżce kariery. Na spotkaniach łącze elementy mentoringu, coachingu oraz doradztwa. Działam w oparciu o konkretny cel, który chcesz osiągnąć i razem z Tobą opracowuje strategię działania.

Consulting Kariery

Jest dedykowany osobom dla których ważna jest satysfakcja zawodowa. Przykładowe obszary to: Przyglądanie się obecnej sytuacji zawodowej, przygotowanie do wejścia w nową rolę w firmie, radzenie sobie z wypaleniem zawodowym czy zaplanowanie ścieżki kariery w oparciu o wewnętrzne predyspozycje.

180 zł - 50 min

Consulting Lifestyle

Skupia się na celach prywatnych zazwyczaj związanych z czerpaniem większej satysfakcji z życia. Przyglądamy się życiowym obszarom, wartością i skupiamy na celach związanych z podwyższeniem satysfakcj

300 zł - 50 min

Superwizja Zespołu dla firm

Jest procesem profesjonalnego wsparcia dla zespołu lub grupy pracowników, którzy pracują razem w danym projekcje, firmie lub organizacji. Superwizja pomaga w rozwoju i poprawie efektywności pracy poprzez umożliwienie zespołowi lepszego zrozumienia jego procesów i dynamicznych relacji. Superwizja pomaga w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i w rozwoju umiejętności zarządzania projektem, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników i efektywności pracy.

550zł - 85min